Kanserin genetik bir hastalık olduğu bugüne kadar birçok farklı araştırmada gösterilmiş, aslında bu hastalığa bazı genlerdeki, örneğin onkogen ve tümör baskılayıcı genlerdeki mutasyonların yol açtığı bulunmuştur. Mutasyonlar, doğuştan (kalıtımsal kanser) veya çevresel faktörlere bağlı olarak (sigara kullanımı, UV güneş ışınlarına aşırı maruz kalınma vb) oluşabilir. Tümör genlerinin spesifik mutasyonları artık tespit edilebiliyor ve günümüzde tümörün büyümesine neden olan mekanizmalar moleküler genetik açıdan aydınlatılabiliyor. Ayrıca bu mutasyonların kanser gelişim mekanizmaları üzerindeki etkileri saptanabilir, böylece bu mekanizmaların doğru kemoterapi tedavileri ile önlenebilmesi mümkün olur. Bu gelişme sayesinde kanserde kişiye özel kemoterapi tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesinin önü açılmıştır.

DNA mutasyon arama, kanser gelişim mekanizmaları ve kanser

ÇÖZÜMLERİMİZ

OncoDEEP testi, tümör gelişimine neden olan potansiyel genlerin Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS) yöntemi kullanılarak analizini yapan, hatta bu bilginin klasik patoloji testleri ile birleştirilerek mutasyonların, protein ve kanser gelişim mekanizmaları bazında doğrulanmasını sağlayan, tamamlayıcı bir kanser tanı ve tedavi aracıdır.
OncoDEEP kanser tanı ve tedavi testi, piyasada bulunan mevcut kemoterapi ilaçları ve hatta araştırma geliştirme aşamasındaki ilaçları da değerlendirerek, onkoloji uzmanına hedefe yönelik kişisel kemoterapi seçeneklerini sunar. OncoDEEP testi ile, tümörün içindeki hücre farklılıklarını da dikkate alarak derinlemesine ve çok fazla sayıda (500-1000x) DNA dizisi çıkarılır, kanser tipine özel immünohistokimyasal analizlerden oluşan bir panel ve diğer moleküler patoloji analizleri ile konfirme edilip tamamlanabilir.

Tanım

OncoDEEP testi, patoloji ve moleküler genetik analizlerin birleşiminden oluşmaktadır:
* Patoloji sonuçlarının değerlendirilmesi
* Yeni Nesil DNA Dizileme (NGS) ile genetik bozuklukların haritalanması (mutasyon ve aşırı çoğalmalar)
* İmmünohistokimya (IHC) ile kanser gelişim mekanizmalarının aktivasyonu ve direncinin doğrulanması

Onkoloji uzmanlarına aşağıdaki detayları içeren tamamlayıcı bir tıbbi rapor sağlanması:
* Hastanın tümör tipiyle ilgili tespit edilen moleküler genetik değişikliklerin listesi (değişkenler ve/veya mekanizmalar)
* Hastaya klinik olarak faydalı olabilecek veya olamayacak kemoterapi ilaçlarının listesi (kemoterapi ilaçları onay derecelerine göre sınıflandırılmış olarak verilir)
* Raporda adı geçen kemoterapi ilaçlarıyla ilgili mevcut klinik çalışmaların listesi

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE testi, basit bir şekilde koldan alınan kan örneğinden kanserli hücrelerin hassas bir şekilde izlenebilmesi için kişiselleştirilmiş biyolojik belirteç takip testidir. Ayrıca erken dönemde en uygun kanser tedavisinin seçimine de imkan verir.

Tanım

OncoTRACE testi (AR-GE) hastanın tümör hücrelerinde ve normal hücrelerinde bulunan DNA dizilerini karşılaştırarak analiz etmektedir. Bu analiz üç basamaktan oluşmaktadır:
* Hastanın tümör hücrelerine ait biyobelirteçlerin saptanması: mutasyon, genetik farklılaşmalar vb gibi kişiye özel biyolojik belirteçler
* Belirlenen bu biyobelirteçlerin doğrulanması ve bunların kanda tespiti için testin geliştirilmesi
* Kişiye özel biyobelirteçlerin basit bir kan testi ile miktarının değerlendirilmesi

Her ne kadar sıvılardan elde edilen biyolojik belirteçlerin faydası birçok farklı bilimsel yayında doğrulanmış olsa da, bu test henüz araştırma amaçlı olarak sunulmaktadır. Kişiye özel biyobelirteçlerin bulunması ve doğrulanması için gereken süre henüz tam olarak tahmin edilememektedir. Ancak, kişiye özel test bir kez oluşturulduktan sonra, kandaki biyobelirteçlerin analizi oldukça hızlı bir şekilde (5 günden kısa bir sürede) yapılabilmektedir.

Avantajlar

Bu yeni yaklaşımın çok net tanısal avantajları vardır:
* Aşırı derecede spesifik: Hastanın tümör dokusuna ve kişiye özel biyobelirteçlerdir
* Çok hızlı: Kişiye özel biyobelirteçlerin belirlenmesinden sonra, 5 günden kısa bir sürede analiz
* Girişimsel olmayan zararsız bir yöntem: Basit bir şekilde koldan kan örneği alınması
* Kanser yeniden ortaya çıkmadan önce, erken dönemde yüksek hassasiyette tespit (radyolojik görüntüleme yöntemleri ile ancak 0,5 cm'den daha büyük tümörler tespit edilebilir.) Dolayısıyla, bu test ile daha kanserli doku görünür hale gelmeden 6 ay önce yakalanabilir.
* Elde edilen bilgi, tümör miktarını da değerlendirdiği için tanı çok daha kesindir ve uygulanan kemoterapiye verilen cevabın da erken bir göstergesidir.

Test sonuçlarının paylaşılabileceği Internet arayüzü

Kayıt olduktan sonra, tümörlü dokunun gönderisi için özel gönderi kitinin tarafınıza iletilmesini talep edebilirsiniz. Onkoloji uzmanınız, farklı OncoDEEP testlerini talep edebilir, kemoterapi tedavi seçeneklerini sunan raporu alabilir ve gerekli gördüğünde geliştirme aşamasındaki kemoterapi ilaçlarının kullanıldığı klinik çalışmaların bilgilerine de ulaşabilir. Ayrıca onkoloji uzmanı, raporu ikinci bir tıbbi görüş almak için bir meslektaşıyla paylaşabilir; ileri düzey analiz için bu alanda çalışan bir başka uzmanla veya moleküler genetik kurulunda değerlendirebilir.

Anlaşılır ve detaylı bir rapor

Kısa bir sürede tamamlanan analiz sonrası (OncoDEEP DX testte 7 gün), OncoSHARE platformu üzerinden hazırlanan verilere ulaşılabilir. Size, içinden çıkılamaz sonuç raporu tabloları, karmaşık bilgiler değil, doğrudan kanser tedavinizi şekillendirecek şekilde en faydalı kemoterapi tedavi seçenekleri önem sırasına göre listelenerek net bir biçimde sunulacaktır. "Biyolojik İnceleme Özeti" olarak da adlandırılan raporda, tek bir sayfada en önemli bulguları ve önerilen kemoterapi tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Ayrıca, bir arayüz programı aracılığı ile, yeni nesil DNA dizileme ve moleküler patoloji incelemelerinden elde edilen tüm veriler önem sırasına göre tek tek listelenmektedir.

Mokup OncoSHARE

Yerel Temsilci - TURKEY

Gen Era Diagnostik A.S.

logo and profile

Damla Erdogan

+90 216 455 58 22-23

info@gen-era.com.tr


Başka bir ülke seçin