Det er nå omfattende dokumentert at kreft er en genetisk sykdom: den utvikles gjennom mutasjoner i såkalte onkogener og svulstundertrykkende gener. Mutasjoner kan være til stede fra begynnelsen (arvelig kreft), eller de kan forårsakes av miljøfaktorer (røyking, UV fra eksponering mot sollys osv.). Spesifikke mutasjoner av svulstgener kan nå oppdages, noe som gir en oversikt over de molekylærbiologiske mekanismene som styrer kreftutviklingen. Deres påvirkning på kreftutviklingen kan også undersøkes, slik at man får en bedre analyse av hvordan disse mekanismene kan motvirkes gjennom behandling. Dette framskrittet har stimulert nye metoder for personlig tilpasset kreftbehandling.

DNA-analyse, mutasjonsnettverk og kreft

VÅRE LØSNINGER

OncoDEEP er det første progressive og integrative kreftteranostikkverktøyet. Det benytter neste generasjons sekvenseringsanalyse (NGS) av potensielt angripbare gener i en svulst, alene eller kombinert med molekylære patologitester for validering av mutasjonenes effekt på svulstproteinets uttrykksnivå.
Det kliniske teranostiske verktøyet OncoDEEP OncoDEEP hjelper onkologer med valg av behandling basert på de aktuelle godkjente behandlingene og/eller behandlinger under utvikling i kliniske forsøk. OncoDEEPs sekvensering gjennomføres med høy dekningsgrad (fra 500 til 1000x) som tar hensyn til uensartetheten i en svulst, og resultatene kan også verifiseres med kompletterende molekylærbiologiske analyser.

Beskrivelse

OncoDEEP består av en fullstendig molekylærpatologisk undersøkelse som omfatter:
* En patologisk gjennomgang og bekreftelse av diagnose
* En kartlegging av genetiske forandringer i svulstgenomet gjennom NGS-analyse
* En bekreftelse av aktivering eller inhibering av proteinnettverk med IHC

Vi tilbyr onkologer en integrativ medisinsk rapport som omfatter:
* En liste over molekylære forandringer (varianter og/eller mutasjonsnettverk) som er relevante for pasientens svulsttype
* En liste over legemidler som er rangordnet etter behandlingseffekt. Fullstendig matching av legemidler mot pasientens spesifikke krefttype og legemidler mot andre krefttyper
* En liste over relevante kliniske forsøk av behandlinger med formodet positiv effekt ut ifra pasientens svulstprofil

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE er vår individuelt tilpassede biomarkørmetode, som gjør det mulig for oss å overvåke kreften din på en følsom måte ved hjelp av flytende biopsi (enkel blodprøve). OncoTRACE gir også tidlige indikasjoner om behandlingsvalg.

Beskrivelse

OncoTRACE (RUO) gir en differensiert analyse av pasientens svulstgenom og normale DNA-genom. Analysen er delt inn i tre trinn:
* Kartlegging av biomarkører som er spesifikke for pasientens svulst: individtilpassede biomarkører som kan være mutasjoner, genetiske omgrupperinger osv
* Validering av biomarkørene som er funnet, og utvikling av en test for å påvise dem i blodet
* Rutinemessig semikvantitativ analyse av individtilpassede biomarkører i en enkel blodprøve

Denne testen tilbys kun i forskningsøyemed, men nytten av biomarkøranalyse fra flytende biopsi har blitt validert i ulike vitenskapelige publikasjoner. Det er vanskelig å fastslå tidsbruken for oppdagelse og validering av individtilpassede biomarkører. Analysen av biomarkører i blodet tar imidlertid veldig kort tid (mindre enn 5 dager) så snart testen er validert

Fordeler

Denne nye metoden har åpenbare fordeler:
* Ekstremt spesifikk: biomarkørene som analyseres med OncoTRACE er individtilpasset og dermed spesifikke for pasientens svulst
* Svært rask (analyse på mindre enn 5 dager så snart de individtilpassede biomarkørene er validert)
* Pasienten slipper omfattende invasive inngrep takket være flytende biopsi: en enkel blodprøve av pasienten
* Større følsomhet som gjør det mulig å oppdage tilbakefall tidligere (jf. bildebehandling, som kun oppdager svulster større enn 0,5 cm). Foreløpige resultater viser at OncoTRACE oppdager et tilbakefall 6 måneder tidligere enn tradisjonell bildebehandling
* Informasjonen er semikvantitativ, noe som gjør diagnosen mer nøyaktig og gir en tidlig indikator på responsen på den valgte behandlingen

Et webgrensesnitt for å utveksle testresultater

Etter at du har opprettet en konto, kan du via OncoSHARE bestille fraktsett som brukes til å sende svulster. Onkologer kan bestille OncoDEEP-analyser og motta rapporten som angir behandlingsalternativer, samt eventuelt tilgjengelige kliniske forsøk knyttet til anbefalte legemidler under utvikling. Onkologen kan også vise denne rapporten til en kollega for å få en ny medisinsk vurdering, til en ekspert på området for å få en analyse på høyt nivå eller til kolleger på et møte for nemnden for molekylær kreft.

En omfattende og integrert rapport

Etter en kort analyseperiode (7 dager for OncoDEEP DX) får du tilgang til de genererte dataene via OncoSHARE. Dataene viser deg ikke bare tabellresultater med uforståelige rådata, men gir deg en tydelig framstilling og angir hendelser etter hvor stor betydning de har, fra hendelser som har en dyp innvirkning på behandlingsvalgene, til den mest anekdotiske polymorfismen. En strukturert sammenfatning kalt «Integrert biologisk oversikt» gir deg de viktigste funnene og behandlingsalternativene som tilbys, på én side. Slik bare et webgrensesnitt kan gjøre det, blir alle genererte data som bruker både neste generasjons sekvensering og molekylær patologi, også angitt, helt ned til de minst betydningsfulle dataene.

Mokup OncoSHARE

LOKALE REPRESENTANTER - NORWAY

OncoDNA SA

logo and profile

+32 (0) 71 18 35 00

distributors@oncodna.com


Velg et annet land