این امر به وضوح روشن شده است که سرطان یک بیمار ی ژنتیکی است؛ در واقع بروز جهش در ژن های خاصی از جمله انکوژن ها و ژن های سرکوبگر تومور سرطان منجر به ایجاد بیماری سرطان می گردد. جهش ها می توانند به صورت موروثی ( در سرطان ارثی) و یا در اثر عوامل محیطی (دخانیات، اشعه ماوراء بنفش، نور خورشید و ...) رخ دهند. امروزه جهش های مشخصی از ژن های تومور قابل شناسایی بوده که نوعی شناخت مولکولی از مکانیزم رشد تومور را برای ما فراهم می آورند. تأثیر این جهش ها بر مسیرهای ایجاد سرطان نیز قابل تشخیص بوده و امکان انتخاب درمان موثر بر مکانیسم ایجاد بیماری را مهیا می سازد. چنین دستاوردهای نوینی، رویکردی تازه در درمان شخصی سرطان محسوب می گردد

جستجوی DNA، سرطان و مسیرهای سرطان

روش های درمان

OncoDEEP اولین نسل از آزمایشات تشخیصی جامع سرطان و طراحی شده بر پایه تکنیک (Next Generation Sequencing) می‌باشد که علاوه بر آنالیز گستره وسیعی از ژن های عملکردی تومور، با استفاده از آزمایشات پاتولوژی مرسوم و بواسطه بررسی تأثیر جهش ها در سطح پروتئین ها و مسیرهای سیگنالینگ سلولی شناخت دقیقی از سلول سرطانی را میسر می سازد.
با بهره گیری از رویکرد نوین OncoDEEP ، می توان مناسب ترین گزینه درمانی را از میان داروهای موجود در بازار و حتی داروهای در فاز مطالعات بالینی به منظور درمان هدفمند بیماری انتخاب نمود .OncoDEEP با دقت و حساسیت بالا و توالی یابی گستره ی وسیعی از سلول ها (500× تا 1000×) ناهمگنی سلولهای توده توموری را در آنالیز مولکولی تحت پوشش قرار می دهد.

توصیف

تست OncoDEEP مشتمل بر آنالیزهای مولکولی و پاتولوژی کامل به شرح زیر می باشد:
* مطالعات آسیب شناسی
* تهیه نقشه جامعی از تغییرات ژنتیکی (جهش ها و افزایش ها) به کمک NGS
* بررسی فعالسازی مسیرهای سیگنالینگ پایین دستی بوسیله IHC

در انتها گزارش پزشکی جامعی شامل موارد زیر مهیا می گردد.
* لیستی از تغییرات مولکولی سلول های سرطانی
* لیستی از داروهای دارای هدف درمانی منطبق بر سلول سرطانی
* لیستی از داروهایی که در فاز مطالعات بالینی قرار داشته و می توانند برای سلول سرطانی گزینه درمانی محسوب شوند.

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE دستاوردی نوین از OncoDNA است که با بهره گیری از بیومارکرهای اختصاصی بیمار، به منظور پایش سرطان با حساسیت بسیار بالا در بیوپسی مایع ( نمونه تست خون) به کار گرفته می شود . بعلاوه OncoTRACE با ارزیابی شاخص های پاسخ زود رس به درمان، انکولوژیست را در انتخاب بهترین روش درمانی یاری می دهد.

توصیف

OncoTRACE (RUO) آنالیز افتراقی ژنوم سلولهای تومور و DNA سلول سالم بیمار سرطانی را انجام می دهد. این آنالیز متشکل از سه مرحله می باشد:
* شناسایی بیومارکرهای اختصاصی تومور بیمار: بیومارکرهای شخصی شده که می توانند همان جهش ها، بازآرایی های ژنتیکی و ... باشند.
* تأیید بیومارکرهای شناسایی شده و طراحی آزمایشی اختصاصی جهت ردیابی آنها در خون.
* آنالیز نیمه کمّی بیومارکرهای اختصاصی بیمار در نمونه خون ساده.

هرچند کارایی بیومارکرها در بیوپسی مایع بیمار در بسیاری از نشریات علمی تأیید شده است، اما این آزمایش تنها با اهداف تحقیقاتی طراحی گشته است. هر چند زمان مورد نیاز برای مرحله شناسایی و اعتبارسنجی بیومارکرهای اختصاصی بیمار ،غیرقابل پیش بینی است، اما آنالیز بیومارکرها در خون پس از تایید بسیار سریع انجام می پذیرد (کمتر از 5 روز).

مزایا

مزایای تشخیصی این روش جدید به شرح زیر است:
* اختصاصیت بسیار بالا: بیومارکرهای شناسایی شده کاملا اختصاصی و منحصر به تومور بیمار می باشد.
* سرعت بسیار بالای تشخیص (از زمان تأیید شدن بیومارکرها، کمتر از 5 روز برای آنالیز زمان لازم است)
* انجام آزمایش بدون مداخله تهاجمی در بافت های بدن ( با استفاده از نمونه خون ساده)
* حساسیت بسیار بالا که منجر به شناسایی زودهنگام عود بیماری می گردد (در مقایسه با روش تصویربرداری که تنها تومورهای بزرگ تر از 0/5 سانتی متر را شناسایی می کند). لذا این روش قادر است عود بیماری را 6 ماه زودتر از روش تصویربرداری تشخیص دهد.
* اطلاعات بدست آمده از این روش نیمه کمّی بوده، فرآیند تشخیص را دقیق ترنموده و انکولوژیست را قادر می سازد تا پاسخ بیمار به روش درمانی انتخاب شده را زودتر دریابد.

فراهم آوری ارتباط تحت شبکه اینترنتی به منظور اشتراک گذاری نتایج آزمایشات

پس از ایجاد حساب کاربری، شما می توانید کیت مخصوص حمل نمونه تومور به OncoDNA را سفارش دهید. انکولوژیست، پس از درخواست آنالیز OncoDEEP، گزارشی حاوی لیست گزینه های ارجاع درمانی و در صورت امکان نتایج آزمایشات بالینی مربوط به داروهای پیشنهادی را دریافت خواهد نمود. همچنین پزشک می تواند این گزارش را با سایر متخصصین در نقاط مختلف دنیا به منظور دریافت توصیه های پزشکی و تحلیل دقیق اطلاعات به اشتراک بگذارد.

دریافت گزارشی جامع

پس از یک زمان آنالیز کوتاه (7 روز برای بسته OncoDEEP DX)، امکان دسترسی به نتایج آنالیز در OncoSHARE وجود خواهد داشت. نتایج ارسالی به صورت جداولی غیر قابل فهم و گنگ نخواهد بود، بلکه تفسیر روشن از نتایج و حاوی لیست کلیه اطلاعات بر اساس میزان اهمیت می باشد؛ این لیست شامل رویدادهایی با تأثیر زیاد بر انتخاب روش درمانی تا معمول ترین تغییرات سلولی است. یک گزارش کامل و خلاصه، با نام “Integrated Biological Review” (بررسی بیولوژیکی جامع و یکپارچه)، در یک صفحه مجزا، خلااصه ای از یافته های اساسی و روش های درمانی پیشنهادی را به شما ارائه می دهد. همچنین نتایج کلیه آزمایشات بر پایه هر دو روش (Next Generation Sequencing) و تشخیص مولکولی به طور جامع و یکپارچه گزارش می گردند البته همان طور که انتظار می رود تهیه چنین گزارشی تنها با امکانات شبکه ای امکان پذیر می باشد.

Mokup OncoSHARE

نمایندگی های محلی - IRAN

AmitisGen Med TECH Group

Hiva Nia

Country flag IRAN

+98(21)88985291-3

+98(21)88955205

info@amitisgen.com


Select another country