Nüüdseks on laialdaselt tõendatud, et vähk on geneetiline haigus - see areneb teatud geenides (onkogeenides ja kasvajate supressorgeenides) tekkivate mutatsioonide kaudu, mis põhjustavad haiguse tekke. Mutatsioonid võivad olemas olla algusest peale (pärilik vähk) või tuleneda keskkonnafaktoritest (suitsetamine, päikese UV-kiirgus jne). Vähigeenide spetsiifilised mutatsioonid on nüüd võimalik välja selgitada ning nende abil saab molekulaartasandil mõista kasvaja arengut soodustavaid mehhanisme. Samuti saab kindlaks teha nende mõju vähi signaaliradadele ja analüüsida, kuidas ravi neid mehhanisme tõkestaks. Need edusammud on võimaldanud tekkida uutel lähenemistel, mis püüavad vähiravi personaalsemaks muuta.

DNA uurimine, vähi signaalirajad ja vähk

Meie Lahendused

OncoDEEP on esimene eesrindlik ja terviklik teranostiline tööriist vähiravis, mis kasutab järgmise põlvkonna sekveneerimist potentsiaalselt ravisihtmärgiks olevate geenide analüüsiks kasvajas. Vajadusel kombineeritakse seda klassikaliste molekulaarpatoloogiliste testidega ning mutatsioonide mõju kontrollimisega valkude ning signaaliradade tasandil.
OncoDEEP-i kliiniline teranostika teenus aitab onkolooge ravi valikul, toetudes praegu turul olevatele ja/või alles kliiniliste katsete järgus olevatele suunatud raviviisidele. OncoDEEP sekveneerimine tagab põhjaliku katvuse (500 kuni 1000x), mis võtab arvesse kasvaja heterogeensust ning mida saab kontrollida ja täiendada vähitüübile spetsiifiliste IHC-de ja teiste molekulaarpatoloogia analüüside abil.

Kirjeldus

OncoDEEP koosneb täielikust patoloogia ja molekulaarstruktuuri analüüsist, sealhulgas:
* Patoloogia ülevaade
* Geneetiliste muutuste (mutatsioonide ja amplifikatsioonide) kaardistamine NGS-i abil
* Signaaliradade aktivatsiooni ja resistentsuse kontrollimine IHC-ga

Me anname onkoloogidele tervikliku arstliku aruande, milles sisaldub:
* Patsiendi kasvajatüübile omaste molekulaarsete muudatuste nimekiri (variandid ja/või signaalirajad)
* Nimekiri ravimitest, millest võib patsiendile kliiniliselt abi olla (liigitatud vastavalt registreerimise staatusele)
* Nimekiri kliinilistest katsetest, mis ülalmainitud ravimite kohta saadaval on

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE on biomarkeritel põhinev personaliseeritud lähenemine, mis võimaldab vähki jälgida delikaatsel moel, kasutades selleks vedelat biopsiat (lihtne vereproov). See aitab varakult teha valiku ravi osas.

Kirjeldus

OncoTRACE (RUO) teeb patsiendi kasvaja genoomist ning normaalse DNA genoomist diferentsiaalse analüüsi. Analüüs koosneb kolmest sammust:
* Patsiendi kasvajale iseloomulike biomarkerite leidmine: personaalsed biomarkerid, mis võivad olla mutatsioonid, geenide ümberkorraldus jne
* Leitud biomarkerite kontrollimine ja veretesti väljatöötamine
* Rutiinne semi-kvantitatiivne vereanalüüs personaalsete biomarkerite leidmiseks

Seda testi pakutakse ainult uurimistöö eesmärgil, kuigi erinevad teaduslikud väljaanded on kinnitanud vedela biopsia biomarkerite kasulikkust. Personaalsete biomarkerite leidmine ja kontrollimine on samm, millele kuluvat aega on üsna keeruline ennustada. Kui aga test on kinnitatud, toimub biomarkerite analüüs verest väga kiiresti (vähem kui 5 päevaga).

Eelised

Selle uue lähenemise diagnostilised eelised on ilmsed:
* Väga spetsiifiline: markerid, mida OncoTRACE jälgib, on patsiendi kasvajale spetsiifilised personaalsed biomarkerid
* Väga kiire (kui personaalsed biomarkerid on kinnitatud, võtab analüüs vähem kui 5 päeva)
* Vedela biopsia puhul puudub liigne invasiivne sekkumine: patsiendi jaoks on tegu lihtsa vereprooviga
* Suurem tundlikkus võimaldab haiguse taastekke varast avastamist (võrdluseks, pildi tegemisel on võimalik avastada ainult kasvajad, mis on suuremad kui 0.5 cm). Esialgsed tulemused näitasid, et OncoTRACE leiab taastekke 6 kuud varem kui klassikaline pildi tegemine
* Informatsioon on semi-kvantitatiivne, mistõttu on diagnoos täpsem ning annab varakult märku valitud ravi mõjust

Veebiliides testitulemuste jagamiseks

Peale konto loomist saate OncoSHARE-i kaudu tellida proovide saatmise komplekti. Onkoloogid saavad tellida OncoDEEP-i analüüse, saada raporteid ravivõimalustest ning võimalusel teateid kliinilistest katsetest, mis on seotud alles arendatavate sobilike ravimitega. Onkoloogil on võimalus teise arvamuse saamiseks raportit jagada oma kolleegiga, põhjalikuma analüüsi saamiseks aga valdkonna eksperdiga või kolleegidega vähiravi konsiiliumis.

Põhjalik ja terviklik raport

Analüüsile kuluva lühikese aja järel (7 päeva OncoDEEP DX puhul) on teil OncoSHARE-i kaudu juurdepääs kogutud andmetele. Need pole kõigest tabelid raskesti mõistetavate töötlemata andmetega, vaid selgelt esitatud info, kus leiud on olulisuse järgi reastatud - alates neist, millel on ravi valikule suur mõju, kuni kõige väheolulisema polümorfismini. Kokkuvõte nimega "Terviklik bioloogiline ülevaade" toob ühel leheküljel ära põhilised leiud ning soovitatud ravivõimalused. Kuna veebiliidese puhul on see võimalik, on kõik järgmise põlvkonna sekveneerimise ning molekulaarpatoloogia abil genereeritud andmed ka põhjalikult välja toodud, kuni kõige vähemtähtsateni välja.

Mokup OncoSHARE

Kohalikud Esindajad - ESTONIA

OÜ Art Med

logo and profile

Peeter Padrik

Country flag ESTONIA

+ 372 56838122

artmed@artmed.ee


Valige teine riik