Det er nu almindeligt kendt, at cancer er en genetisk sygdom, som udvikles på grund af en akkumulation af mutationer i såkaldte onkogener og tumorsuppresionsgener. Visse mutationer kan være arvelige eller de kan forårsages af miljøfaktorer (rygning, UV fra eksponering over for sollys osv.). Der kan nu detekteres specifikke mutationer af tumorgener, hvilket giver et overblik over de molekylærbiologiske mekanismer, der driver cancerprogressionen. Påvirkningen af cancerprogressionen kan også verificeres, hvilket giver en bedre mulighed for at analysere, hvordan disse mekanismer kan forhindres med behandlingerne. Disse fremskridt har hjulpet med at udarbejde nye strategier til at skræddersy cancerbehandlingerne.

DNA-analyse, mutationsnetværk og cancer

VORES LØSNINGER

OncoDEEP er det første progressive og integrative redskab til cancerteranostik, som anvender next-generation sequencing (NGS) af potentielle målgener i en tumor, enten alene eller i kombination med molekylære patologiske tests til at validere virkningen af mutationerne på niveauet tumorproteinets ekspression.
Det kliniske teranostiske redskab, OncoDEEP, hjælper onkologerne med at vælge behandling, baseret på tilgængeligt godkendte behandlinger og/eller behandlinger under udvikling i kliniske afprøvninger. OncoDEEPs sekventering gennemføres med en høj dækningsgrad (fra 500 til 1000x), hvilket tager hensyn til tumorens heterogene natur, og resultatet kan også verificeres med supplerende molekylærbiologiske analyser.

Beskrivelse

OncoDEEP består af en fuldstændig molekylærpatologisk undersøgelse, der omfatter:
* Patologisk undersøgelse og bekræftelse af diagnosen
* Kortlægning af genetiske ændringer i tumorgenomet via NGS-analyse
* Bekræftelse af aktivering eller hæmning af proteinnetværket med IHC

Vi giver onkologerne en integreret medicinsk rapport, der indeholder:
* En liste over molekylære ændringer (varianter og/eller mutationsnetværk), som er relevante for patientens tumortype
* En liste over lægemidler, rangordnet efter virkningen af behandlingen. Et fuldstændigt match af lægemidlet og patientens specifikke cancertype, og lægemidler mod andre cancertyper
* En fortegnelse over relevante kliniske studier med behandlinger, der har en formodet positiv virkning udfra patientens tumorprofil

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACEer en individuelt tilpasset biomarkørmetode, der gør en meget følsom cancerovervågning mulig ved hjælp af væskebiopsier (en nem blodprøve), og som også giver tidlige indikationer om behandlingsvalget.

Beskrivelse

OncoTRACE (RUO) giver en differentieret analyse af tumorgenomet sammen med patientens normale DNA-genom. Analysen består af tre trin:
* Kortlægning af patientspecifikke tumorbiomarkører: individuelt tilpassede biomarkører, som kan være mutationer, genetiske omrokeringer osv
* Validering af detekterede biomarkører og udvikling af en test, så de kan påvises i blodet
* Rutinemæssig semikvantitativ analyse af individuelt tilpassede biomarkører via en nem blodprøve

Denne test er kun beregnet til forskning, men nytten af biomarkøranalyser af væskebiopsier er blevet valideret i forskellige publikationer. Den tid, det tager at detektere og validere individuelt tilpassede biomarkører, varierer. Når testen er blevet valideret, kan resultatet af de efterfølgende analyser være tilgængelige inden for 5 dage.

Fordele

Der er flere fordele med denne nye fremgangsmåde:
* Ekstrem specifik: biomarkørerne, der analyseres med OncoTRACE, er individuelt tilpassede og dermed specifikke for patientens tumor
* Meget hurtig (analyse på under 5 dage dage, når de individuelt tilpassede biomarkører er blevet valideret)
* Ikke-invasivt indgreb - en nem blodprøve for patienten
* Øget følsomhed, hvilket gør det muligt at opdage et recidiv tidligt (sammenlignet med billeder, der kun detekterer tumorer over 0,5 cm). Foreløbige resultater viser, at OncoTRACE detekterer et recidiv 6 måneder tidligere end klassisk billedbehandling
* Informationen er semikvantitativ, hvilket gør metoden mere præcis og giver en tidlig indikation af responset på den valgte behandling

En hjemmeside, hvor du kan dele testresultater

Når du har oprettet din konto, kan du bruge OncoSHARE til at bestille transportsæt, der skal anvendes til tumorforsendelsen. Onkologerne kan bestille OncoDEEP-analyser, modtage rapporter med angivne behandlingsalternativer og de kliniske studier med forbindelse til det anbefalede lægemiddel under udvikling, hvis relevant. Desuden kan onkologen dele denne rapport med en kollega for yderligere medicinsk rådgivning, med en ekspert på området for analyse på højt niveau eller på et forum med kolleger under et møde i et molekylært cancernævn.

En omfattende og integreret rapport

Efter en kort analyse (7 dage for OncoDEEP DX), får du via OncoSHARE adgang til de genererede data. Du vil ikke kun få tabeller med resultaterne opstillet som uforståelige rådata, men i stedet som en tydelig repræsentation af prioriterede hændelser, fra hændelser med en stor påvirkning på behandlingsvalgene til den polymorfisme, som er mest anekdotisk. Et struktureret resumé, der benævnes "Integreret biologisk oversigt", giver dig afgørende resultater og foreslåede behandlingsalternativer på en enkelt side. Desuden vil der vises en omfattende liste med alle data, der blev genereret, både ved next-generation sequencing og fra molekylær patologi, til de mest ubetydelige, hvilket kun kan vises på en hjemmeside.

Mokup OncoSHARE

LOKALE REPRÆSENTANTER - DENMARK

OncoDNA SA

logo and profile

Vælg et andet land