Bylo široce prokázáno, že rakovina je genetické onemocnění: které se vyvíjí prostřednictvím mutací určitých genů, tj. onkogenů a tumor supresorových genů, které způsobují onemocnění. Mutace mohou být přítomny od samého počátku (dědičné rakoviny), nebo v důsledku environmentálních faktorů (kouření, UV z expozice slunečnímu záření, atd.) Specifické mutace nádorových genů mohou být nyní detekovány a poskytují molekulární pohled na mechanismy, které řídí růst nádoru. Jejich dopad na karcenogenezi může být také zjištěn, což umožňuje lepší analýzu toho, jak mohou tyto mechanismy zmařit léčbu. Tento pokrok stimuloval nové přístupy za účelem personalizovat léčbu rakoviny.

Analýza DNA, karcenogeneze a rakovina

NAŠE ŘEŠENÍ

OncoDEEP je první progresivní a integrační terapeuticko diagnostický nástroj, pomocí analýzy potenciálně zásadních genů NextGen sekvenováním nebo v kombinaci s klasickým molekulárně patologickým testováním a validací dopadu mutací na úrovni proteinů a drah nádorů.
OncoDEEP Clinical terapeuticko diagnostické služby pomáhají onkologům s výběrem léčby, založené na cílené léčbě dostupné v současné době na trhu, a / nebo na léčbě ve stavu vývoje a v klinických studiích. OncoDEEP sekvenování zaručuje vysoké pokrytí (od 500 do 1000 x), který bere v úvahu různorodost tumoru a které lze potvrdit a dopnit panelem specifických IHCs specifických pro typ rakoviny a s pomocí dalších molekulárn patologických analýz.

Popis

OncoDEEP spočívá v kompletní patologické a molekulární analýzy včetně:
* Přehled patologie
* Mapování genetických změn (mutace a amplifikace) pomocí NGS
* Potvrzení downstream aktivace drah a rezistence pomocí IHC

Zajišťujeme onkologům integrační lékařskou zprávu, která obsahuje
* Seznam molekulárních změn (varianty a / nebo pathway), které jsme nalezli, a které jsou relevantní pro typ nádoru pacienta
* Seznam léků, které mohou nebo nemusí být klinický přínos pro pacienta (zařazují se podle stavu registrace)
* Seznam klinických studií k dispozici u výše uvedených léčiv

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE je náš individualizovaný přístup, který nám umožňuje realizovat citlivý způsob sledování vašeho nádoru pomocí tekuté biopsie (jednoduchý krevní test). Test také dává včasné odezvu pro volbu léčby.

Popis

OncoTRACE (RUO) poskytuje diferenciální analýzu genomu nádoru a normální genomové DNA pacienta. Analýza spočívá ve třech krocích:
* Zjištění biomarkerů specifických pro nádor pacienta: osobních biomarkerů, které by mohly být genetickými mutacemi, přesmyky, atd.
* Ověření zjištěných biomarkerů a vývoj testu pro jejich detekci v krvi
* Rutinní semi-kvantitativní analýza personalizovaných biomarkerů v jednoduchém vzorku krve

Tento test je k dispozici pouze pro výzkumné účely, i když užitečnost kapalné biopsie biomarkerů byla ověřena v různých vědeckých publikacích. Doba potřebná pro objev a validaci personalizovaných biomarkerů je krokem, u kterého je poměrně nepředvídatelná časová náročnost. Jakmile je však test validován, analýza biomarkerů v krvi je velmi rychlá (méně než 5 dnů).

Výhody

Diagnostické výhody tohoto nového přístupu jsou zřejmé:
* Mimořádná specifita: markery sledované pomocí OncoTRACE jsou personalizované biomarkery specifické pro nádor pacienta
* Velmi rychlé (analýza za méně než 5 dnů, jakmile je personalizovaný marker zvalidován)
* Žádný velký ivazivní výkon, pouze odběr krve: jeden krevní test na pacienta
* Vysoká sensitivita, umožňující včasnou detekci remise nádoru (cf. zobrazovací metody detekují nádory větší než 0.5 cm). První výsledky ukazují, že OncoTRACE detekuje remisi o šest měsíců dříve než klasické rozbrazování
* Semi-kvantitativní výsledek umožňuje přesnější diagnostiku a nabízí časnou indikaci odpovědi na vybranou léčbu

Webové rozhraní pro sdílení výsledků/h4>

Po vytvoření účtu, můžete použít OncoSHARE pro objednání kitů, které se používají pro přepravu vzorku nádoru. Onkologové mohou objednat OncoDEEP analýzy, obdrží zprávu, která uvádí možnosti léčby, a případně, které léky ve vývoji jsou spojeny s kterou klinickou studií . Onkolog také může sdílet tuto zprávu s kolegou pro získání druhého lékařského názoru, s odborníkem v oboru analýzy, nebo s vysokoškolskými kolegy.

Komplexní a integrovaný Report

Po analýze (7 dnů pro OncoDEEP DX), budete mít přístup ke generovaným údajům prostřednictvím OncoSHARE. Výsledky nejsou jen tabulky s výsledky s neproniknutelnou džunglí surových dat, ale bude vám jasně prezentovány výsledky, výpis událostí v pořadí jejich důležitosti, od těch, které mají hluboký dopad na terapeutické možnosti. Strukturovaný životopis, nazvaný "Integrované Biologické hodnocení", vám nabízí, na jediné stránce, základní poznatky a možnostech navržené léčby. Také je možné přes webové rozhraní všechna generovaná data prohlížet až do nejmenších detailů.

Mokup OncoSHARE

MÍSTNÍ ZÁSTUPCE - CZECH

PentaGen

Mgr. Kateřina Fridrichová

Country flag CZECH REPUBLIC

+420 602 37 67 97

kfridrichova@pentagen.cz


Vyberte jinou zemi