Είναι πλέον κοινώς αποδεκτό ότι η νεοπλασία είναι μια γενετική ασθένεια, λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια, όπως, τα ογκογονίδα και τα ογκοκατασταλτικά γονίδια, οι οποίες προκαλούν την ασθένεια. Οι μεταλλάξεις μπορεί να είναι παρούσες εξ αρχής (κληρονομούμενος καρκίνος) ή να προκαλλούνται από περιβαλλοντικούς παράγοντες (κάπνισμα, ακτινοβολία UV από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, κλπ.). Συγκεκριμένες μεταλλάξεις καρκινικών γονιδίων μπορούν πλέον να ανιχνευθούν και να παρέχουν ένα μοριακό προφίλ των μηχανισμών οι οποίοι οδηγούν την ανάπτυξη της νεοπλασίας. Οι επιπτώσεις τους στα νεοπλαστικά μονοπάτια μπορούν επίσης να εξακριβωθούν, επιτρέποντας την καλύτερη ανάλυση του τρόπου της αναστολής των μηχανισμών αυτών από τις θεραπείες. Αυτή η πρόοδος έχει προκαλέσει την δημιουργία νέων προσεγγίσεων για εξατομικευμένη θεραπεία.

Η έρευνα του DNA, τα νεοπλαστικά μονοπάτια και η νεοπλασία

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

To OncoDEEP είναι το πρώτο προοδευτικό και ολοκληρωμένο εργαλείο θεραποδιαγνωστικής του καρκίνου, που χρησιμοποιεί είτε μόνο την ανάλυση του Next Generation Sequencing (NGS) πιθανών ενεργών γονιδίων στον καρκίνο, είτε το συνδυασμό της με την κλασσική ανάλυση της μοριακής παθολογίας και την εξακρίβωση των επιπτώσεων των μεταλλάξεων στο επίπεδο των πρωτεϊνών και των μονοπατιών.
Οι κλινικές θεραποδιαγνωστικές υπερεσίες του OncoDEEP βοηθά του ογκολόγους στην επιλογή της θεραπείας, βασιζόμενες σε στοχευμένες θεραπείες που βρίσκονται ήδη στην αγορά αλλά και σε ανάπτυξη σε κλινική μελέτη. Η αλληλούχιση του OncoDEEP εγγυάται υψηλή κάλυψη (500 έως 1000x) η οποία λαμβάνει υπόψιν την ετερογένεια του όγκου και η οποία μπορεί να επιβεβαιωθεί και να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας ένα ειδικό για τον τύπο καρκίνου panel IHC καθώς και άλλες αναλύσεις μοριακής παθολογίας.

Περιγραφή

To OncoDEEP αποτελείται από μια πλήρη παθολογική και μοριακή ανάλυση:
* Παθολογική αναφορά
* Χαρτογράφηση των γενετικών αλλαγών (μεταλλάξεις και ενισχύσεις) από την ανάλυση NGS
* Επιβεβαίωση της ενεργοποίησης και της ανθεκτικότητας των καθοδικών μονοπατιών από την ανάλυση IHC

Εμείς παρέχουμε στους ογκολόγους μια ολοκληρωμένη ιατρική αναφορά η οποία περιλαμβάνει * Μια λίστα των μοριακών αλλαγών (μεταβολές και/ή μονοπάτια) που ανιχνεύθηκαν, οι οποίες είναι σχετικές με τον τύπο της νεοπλασίας του ασθενούς
* Μια λίστα φαρμάκων τα οποία μπορεί να έχουν κλινικό όφελος ή όχι για τον ασθενή (απόρρητο ανάλογα με το καθεστώς εγγραφής)
* Μια λίστα των διαθέσιμων κλινικών μελετών για τα προαναφερθέντα φάρμακα

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

To OncoTRACE είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση βιοδεικτών για έναν ευαίσθητο τρόπο παρακολούθησης της νεοπλασίας χρησιμοποιώντας υγρή βιοψία (απλή εξέταση αίματος). Επίσης, ανιχνεύει δείκτες έγκαιρης ανταπόκρισης για την επιλογή της θεραπείας.

Περιγραφή

To OncoTRACE (RUO) δίνει μια διαφορική ανάλυση του γονιδιώματος της νεοπλασίας και του φυσιολογικού γονιδιώματος DNA του ασθενούς. Η εξέταση πραγματοποιείται σε τρία στάδια:
* Ανακάλυψη των βιοδεικτών ειδικών για το νεόπλασμα του ασθενούς: εξατομικευμένοι βιοδείκτες, οι οποίοι μπορεί να είναι μεταλλάξεις, γενετικές αναδιατάξεις, κλπ...
* Επικύρωση των ευρεθέντων βιοδεικτών και ανάπτυξη μιας εξέτασης για την ανίχνευσή τους στο αίμα
* Ημι-ποσοτική ανάλυση ρουτίνας εξατομικευμένων βιοδεικτών σε ένα απλό δείγμα αίματος.

Το τεστ αυτό παρέχεται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, παρ' όλο που η χρησιμότητα των βιοδεικτών της υγρής βιοψίας έχει επικυρωθεί σε διάφορες επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η ανακάλυψη και η επικύρωση των εξατομικευμένων βιοδεικτών είναι ένα βήμα για το οποίο ο χρόνος που απαιτείται είναι απρόβλεπτος. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που το τεστ επικυρωθεί, η ανάλυση των βιοδεικτών στο αίμα είναι πολύ γρήγορη (λιγότερο από 5 μέρες).

Πλεονεκτήματα

Τα διαγνωστικά πλεονεκτήματα αυτή της νέας προσέγγισης είναι προφανή:
* Εξαιρετικά ειδική: Υπάρχουν εξατομικευμένοι βιοδείκτες, ειδικοί για τη νεοπλασία του ασθενούς
* Πολύ γρήγορη (η ανάλυση γίνεται σε λιγότερο από 5 μέρες όταν οι εξατομικευμένοι βιοδείκτες έχουν επικυρωθεί)
* Fara interventii invazive masive: e nevoie doar de o simpla proba de sange
* Υψηλότερη ευαισθησία επιτρέποντας την εγκαιρότερη ανίχνευση της υποτροπής (οι απεικονιστικές τεχνικές ανιχνεύουν μόνο τους όγκους που είναι μεγαλύτεροι από 0.5 cm). Συνεπώς, η υποτροπή μπορεί να ανιχνευθεί 6 μήνες νωρίτερα συγκριτικά με την απεικόνιση.
* Οι πληροφορίες είναι ημι-ποσοτικές, δηλαδή, η διάγνωση είναι πιο ειδική και μπορούμε να έχουμε ένα έγκαιρο δείκτη ανταπόκρισης στην επιλεγμένη θεραπεία.

Ένας διαδυκτιακός τόπος για την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων

Ένας διαδυκτιακός τόπος για την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων Αφού δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να παραγγείλετε το Κιτ αποστολής που χρησιμοποιείται για την συσκευασία και αποστολή του δείγματος. Ο Ογκολόγος μπορεί να παραγγείλει την ανάλυση OncoDEEP, να λάβει την αναφορά που αναφέρει τις θεραπευτικές επιλογές και εάν είναι εφικτό, τις διαθέσιμες κλινικές μελέτες σε σχέση με τα φάρμακα που βρίσκονται σε στάδιο κλινικής μελέτης. Επίσης, ο ογκολόγος μπορεί να μοιραστεί αυτή την αναφορά με τους συναδέλφους του για μια δεύτερη ιατρική γνώμη, με έναν ειδικό στον τομέα για ανάλυση υψηλού επιπέδου ή με έναν συνάδελφο ή συναδέλφους κατά τη διάρκεια ενός μοριακού συμβουλίου.

Μια περιεκτική και ολοκληρωμένη αναφορά

Μετά από μια μικρή περίοδο ανάλυσης (7 μέρες για το OncoDEEP DX), θα έχετε πρόσβαση στα αποτελέσματα μέσω του OncoSHARE. Η αναφορά δεν θα αποτελείται μόνο από τους πίνακες των αποτελεσμάτων με απλά δεδομένα αλλά θα παρέχει μια ξεκάθαρη παρουσίαση εμφανίζοντας τα αποτελέσματα με σειρά σημαντικότητας, από αυτά που έχουν σημαντική επίπτωση στις θεραπευτικές επιλογές έως τους πιο άγνωστους πολυμορφισμούς. Μια δομημένη περίληψη, που λέγεται "Ολοκληρωμένη Βιολογική Αναφορά", σας παρέχει εντός μιας σελίδας τα απαραίτητα ευρήματα και τις προτεινόμενες θεραπευτικές επιλογές. Επίσης, όπως μόνο ένας διαδικυτακός τόπος το επιτρέπει, όλα τα παραγόμενα αποτελέσματα που χρησιμοποιούν και Next Generation Sequencing και μοριακή παθολογοανατομική καταγράφονται περιεκτικά έως και το λιγότερο σημαντικό.

Mokup OncoSHARE

ΤΟΠΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - CYPRUS

C. A. PAPAELLINAS

logo and profile

Ioannis Kouis

Country flag CYPRUS

+35722741741

+35722482155

ioannis.kouis@papaellinas.com.cy


Select for an other country