Er is inmiddels zeer veel onderzoek waarin is aangetoond dat kanker een genetisch ziekte is: het ontwikkelt zich door mutaties in bepaalde genen, d.w.z. oncogenen en tumorsuppressorgenen, waardoor de ziekte ontstaat. Mutaties kunnen van het begin af aan aanwezig zijn (erfelijke kanker) of worden veroorzaakt door omgevingsfactoren (roken, UV-straling door blootstelling aan zonlicht, etc.) Specifieke mutaties van tumorgenen kunnen nu worden opgespoord en bieden een moleculaire kijk op mechanismen die ten grondslag liggen aan tumorgroei. De uitwerking van mutaties op signaaltransductieroutes bij kanker kan ook worden nagegaan, zodat beter kan worden geanalyseerd hoe deze mechanismen door behandeling kunnen worden gedwarsboomd. Deze vooruitgang heeft geleid tot nieuwe benaderingen met als doel een meer op de individuele patiënt afgestemde behandeling van kanker.

DNA search and Cancer

ONZE OPLOSSINGEN

OncoDEEP is het eerste moderne en geïntegreerde instrument voor theranostiek op het gebied van kanker, waarbij gebruik wordt gemaakt van alleen volgende-generatie-sequencing-onderzoek van genen in een tumor waarop mogelijk actie kan worden ondernomen of van dit sequencing-onderzoek in combinatie met klassiek moleculair-pathologisch onderzoek en validatie van de uitwerking van mutaties op het niveau van eiwitten en signaaltransductieroutes.
De klinisch theranostische diensten op basis van OncoDEEP bieden oncologen ondersteuning bij behandelingskeuzes op basis van gerichte therapieën die momenteel verkrijgbaar zijn en/of therapieën die in ontwikkeling zijn in klinische onderzoeken. OncoDEEP-sequencing garandeert een hoge nauwkeurigheid (500 tot 1000x) waarbij er rekening wordt gehouden met de heterogeniteit van een tumor en deze hoge nauwkeurigheid kan worden bevestigd en vervolledigd met een IHC-panel dat specifiek is voor het type kanker en ander moleculair-pathologisch onderzoek.

Beschrijving

OncoDEEP is gebaseerd op een volledige pathologische en moleculaire analyse, met inbegrip van:
* Een bespreking van de pathologie
* Mapping van genetische veranderingen (mutaties en amplificaties) met NGS
* Verificatie van activatie en resistentie in het verloop van de signaaltransductieroute

We verstrekken oncologen een geïntegreerd medisch rapport met:
* Een lijst met gevonden moleculaire veranderingen (eiwitvarianten en/of signaaltransductieroutes) die relevant zijn voor het type tumor van de patiënt
* Een lijst met geneesmiddelen waarbij de patiënt al dan niet klinisch baat zou kunnen hebben (ingedeeld volgens registratiestatus)
* Een lijst met klinische onderzoeken die er zijn met betrekking tot de bovengenoemde geneesmiddelen

Our solutions

Mokup OncoSHARE

OncoDEEP

The most cost-effective solution combining DNA / RNA and protein analyses to guide the oncologist’s treatment choice.

OncoTRACE is onze benadering van tot de patiënt herleide biomarkers die ons de mogelijkheid biedt tot uitvoering van een gevoelige controlemethode voor de kanker onder uw hoede met vloeistofbiopten (eenvoudige bloedtest). Er wordt ook een snelle aanwijzing voor de respons op de gekozen behandeling mee verkregen.

Beschrijving

OncoTRACE (RUO) betreft een analyse van de verschillen tussen het tumorgenoom en het uit normaal DNA bestaande genoom van de patiënt. De analyse is gebaseerd op drie stappen:
* Opsporing van biomarkers die specifiek zijn voor de tumor van de patiënt: tot de individuele patiënt herleide biomarkers die mutaties, chromosomale afwijkingen, etc. kunnen betreffen
* Validatie van de opgespoorde biomarkers en ontwikkeling van een test om ze vast te stellen in het bloed
* Routine semi-kwantitatieve analyse van tot de individuele patiënt herleide biomarkers in een eenvoudig bloedmonster

De test wordt alleen verschaft voor onderzoeksdoeleinden, hoewel de bruikbaarheid van biomarkers in vloeistofbiopten in verschillende wetenschappelijke publicaties is gevalideerd. De opsporing en validering van tot de individuele patiënt herleide biomarkers is een stap waarvan het tamelijk onvoorspelbaar is hoeveel tijd die in beslag zal nemen. Echter de analyse van biomarkers in het bloed gaat zeer snel (minder dan 5 dagen) wanneer de test eenmaal gevalideerd is.

Voordelen

De diagnostische voordelen van deze nieuwe benadering liggen voor de hand:
* Uiterst specifiek: de markers die worden gevolgd met OncoTRACE zijn tot de individuele patiënt herleide biomarkers die specifiek zijn voor de tumor van de patiënt
* Zeer snel (analyse in minder dan 5 dagen nadat de tot de individuele patiënt herleide biomarkers zijn gevalideerd)
* Geen aanzienlijk invasieve ingreep dankzij vloeistofbiopten: een eenvoudige bloedtest voor de patiënt
* Grotere sensitiviteit, waardoor een recidief sneller kan worden opgespoord (met beeldvormend onderzoek worden alleen tumoren die groter zijn dan 0,5 cm opgespoord). Uit de voorlopige resultaten is gebleken dat een recidief met OncoTRACE 6 maanden eerder wordt opgespoord dan met klassiek beeldvormend onderzoek
* De informatie is semi-kwantitatief zodat de diagnose nauwkeuriger kan zijn en er sneller een aanwijzing wordt verkregen voor de respons op de gekozen behandeling

Een webinterface voor verstrekking van de onderzoeksresultaten

Nadat u uw account heeft aangemaakt, kunt u gebruik maken van OncoSHARE voor een verzoek om verzendingsmateriaal voor verzending van tumorweefsel. Oncologen kunnen OncoDEEP-analyses bestellen, krijgen het rapport met de behandelingsopties en, indien van toepassing, de lijst met klinische onderzoeken die er zijn in verband met de aanbevolen geneesmiddelen die in ontwikkeling zijn. Bovendien kan de oncoloog dit rapport aan een collega voorleggen voor een aanvullend medisch advies of aan een deskundige op dit gebied voor een geavanceerde analyse dan wel aan een collega of collega's tijdens een bespreking van moleculaire profielen van tumoren van patiënten.

Een uitgebreid en geïntegreerd rapport

Na een korte tijd voor analyse (7 dagen voor OncoDEEP DX) zijn de resulterende gegevens voor u beschikbaar via OncoSHARE. Via OncoSHARE krijgt u niet alleen maar tabellen met resultaten in de vorm van moeilijk te doorgronden onbewerkte gegevens te zien maar een helder overzicht, waarbij de gegevens worden vermeld in volgorde van belangrijkheid, van gegevens die van doorslaggevend belang zijn voor therapeutische keuzes tot de meest anekdotische polymorfie. In een gestructureerde samenvatting, het zogenaamde “Geïntegreerd biologisch overzicht”, kunt u de essentiële bevindingen en voorgestelde behandelingsopties op één pagina vinden. Bovendien worden alle gegevens die zijn verkregen met volgende-generatie-sequencing en moleculair-pathologisch onderzoek uitgebreid weergegeven, tot en met de minst belangrijke gegevens, zoals alleen mogelijk is met een webinterface.

Mokup OncoSHARE

PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS - BELGIUM-NL

OncoDNA SA

logo and profile

Hélène Mertens

Country flag BELGIUM

+32 (0)493 30 85 22

h.mertens@oncodna.com


Selecteer een ander land